AMD, kẻ luôn nằm cửa dưới, đang trở thành một thế lực đe dọa cả Intel và Nvidia

Thứ Bảy, 09/11/2019 08:37

AMD - Kẻ luôn nằm cửa dưới, đang trở thành một thế lực đe dọa cả Intel và Nvidia

 
 

Tham khảo: economist